Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Lisczyk-Kubina, Karolina" ) OR dc_contributor:( "Lisczyk-Kubina, Karolina" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Jak opisywać nieodmienność? : głos po lekturze książki Piotra Krzyżanowskiego Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych (Lublin 2013, 178 s.)

Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie

O doborze sufiksów w neologizmach słowotwórczych : (na wybranych przykładach)