Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Lafe, Emil" ) OR dc_contributor:( "Lafe, Emil" )' returned 5 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "lafe, emil" ) OR dc_contributor:( "lafe, emil" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Vëzhgime rreth pasqyrimit të leksikut të shqipes në Fjalorin shqip-rusisht (Moskë, 1951), në Fjalorin rusisht-shqip (Moskë, 1954) dhe në Fjalorin e gjuhës shqipe (Tiranë, 1954)

 • [Article]
 • Author: Lafe, Emil
 • Translated Title: [Reflection of Albanian vocabulary in the "Albanian-Russian Dictionary" (M., 1951), in the "Russian-Albanian Dictionary" (M., 1954) and in the "Dictionary of Albanian language" (Tirana, 1954) ]
 • Publication Year: 2019
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:

Lidhur me çështjen e një koineje letrare shqipe : vështrime përqasëse të ecurisë së formimit të shqipes e të maqedonishtes letrare

Studia linguistica et balcanica : albanskaja filologija, balkanistika, problemy jazykoznanija : k 100-letiju so dnja rozhdenija çlena-korrespondenta RAN Agnii Vasilevny Desnickoj = Studime gjuhësore dhe ballkanike : filologji shqiptare, ballkanistikë, probleme të gjuhësisë : me rastin e 100-vjetorit të anëtares-korrespondente të Akademisë së Shkencave të Rusisë Agnia Vasilevna Desnickaja

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Linguistic and Balkan studies : Albanian philology, Balkanistics, linguistics issues : the 100th anniversary of the correspondent member of the Russian Academy of Sciences, Desnickaja Agnia Vasilevna
 • Publication Year: 2013
 • Publisher: Наука, Санкт-Петербург = Nauka, Sankt-Peterburg
 • ISBN: 9785020383418
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Perla : revistë shkencore-kulturore Date: 2014