Search

Your search for 'dc_creator:( "Kraviarová, Marianna" ) OR dc_contributor:( "Kraviarová, Marianna" )' returned 18 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

15 more results not shown.

Get access

Akustické vlastnosti rečového signálu v skúmaných komunikačných aktoch oslovenia trénerského komunikačného registra

Akustické vlastnosti oslovenia ako sprievodnej komunikačnej funkcie v trénerskom komunikačnom registri

O spisovnej výslovnosti študentov masmediálnych štúdií