Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kopřivová, Marie" ) OR dc_contributor:( "Kopřivová, Marie" )' returned 26 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

23 more results not shown.

Get access

Čeština v mluveném korpusu

Nejčastější adjektiva s infinitivní valencí v Českém národním korpusu

Valence českých adjektiv s prepozicemi při a kvůli