Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Koniusz, Elżbieta" ) OR dc_contributor:( "Koniusz, Elżbieta" )' returned 25 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

22 more results not shown.

Get access

Staropolszczyzna piękna i interesująca

  • [Book]
  • volumes:
      • Tom 1; 2
  • Publisher: Wyd. Akad. Świętokrzyskiej, Kielce
  • Publication Year: 2006
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:

Współistnienie języków na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle prac Jana Karłowicza

Sytuacja języka polskiego na Litwie na początku XX wieku w świetle powieści Unia Józefa Weyssenhoffa