Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Konczewska, Katarzyna" ) OR dc_contributor:( "Konczewska, Katarzyna" )' returned 11 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

8 more results not shown.

Get access

Frazeologizmy i paremie białoruskich gwar grodzieńskich jako źródło rekonstrukcji obrazu świata mieszkańców wielonarodowościowego regionu