Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Komárková, Zina" ) OR dc_contributor:( "Komárková, Zina" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Nářeční pojmenování velkého kusu chleba

Jména studánek na Moravě a ve Slezsku

Nářečí v českém překladu Falletova románu La soupe aux choux (Zelňačka)