Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kochová, Pavla" ) OR dc_contributor:( "Kochová, Pavla" )' returned 10 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

7 more results not shown.

Get access

Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: [Chapters from the conception of the Academic Dictionary of Contemporary Czech]
 • Publication Year: 2016
 • Publisher: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Praha
 • ISBN: 9788086496894
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2016
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2017
  • |
   • Bohemica Olomucensia Date: 2017
  • |
   • Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics Date: 2018
  • |
   • Naše řeč Date: 2019
  • |
   • Naše řeč Date: 2019
  • |
   • Naše řeč Date: 2019

Ke vztahu slovotvorného, potenciálního a lexikálního významu v lexikografickém popisu desubstantivních vztahových adjektiv