Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kania, Stanisław" ) OR dc_contributor:( "Kania, Stanisław" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego, Szczecin
 • Publication Year: 1994
 • Series: Materiały, konferencje, 1
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Tom I : Materiały II Kolokwium Językoznawczego, Szczecin, 16-18 września 1992 r
  • |
   • Poznańskie studia polonistyczne. Seria językoznawcza Date: 1994
  • |
   • Poradnik Językowy Date: 1995/2

Zarys leksykologii i leksykografii polskiej