Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kalisz, Roman" ) OR dc_contributor:( "Kalisz, Roman" )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Pojęcia językoznawstwa kontrastywnego a praktyka tłumaczeniowa

Gramatyka prawdy, dobra i piękna

Pojęcia pragmatyki językowej w świetle językoznawstwa kognitywnego