Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Jelínek, Tomáš" ) OR dc_contributor:( "Jelínek, Tomáš" )' returned 9 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

6 more results not shown.

Get access

Skladební funkce a pád v korpusu : Frekvenční analýza

Srovnání žánrů v korpusu na základě syntaktických funkcí substantiv

Nové značkování v Českém národním korpusu