Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Janočková, Nicol" ) OR dc_contributor:( "Janočková, Nicol" )' returned 20 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

17 more results not shown.

Get access

Frekventatíva v gramatike a v slovníku

Dynamické tendencie v slovenskom pravopise

K eliptickej univerbizácii v slovenčine (typ krstný otec → krstný)