Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Jankowiak, Mirosław" ) OR dc_contributor:( "Jankowiak, Mirosław" )' returned 15 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

12 more results not shown.

Get access

Gwary białoruskie na zachodniej Smoleńszczyźnie : dzieje agonii

Białorusini na Łotwie – współczesna sytuacja socjolingwistyczna na przykładzie rejonu krasławskiego

Współczesne gwary białoruskie na wschodniej Litwie (rejony ignaliński i święciański)