Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Jančáková, Jana" ) OR dc_contributor:( "Jančáková, Jana" )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: The language of Czech re-emigrants from Ukraine
 • Authors: Jančáková, Jana; Jančák, Pavel
 • Publication Year: 2004
 • Publisher: Karolinum, Praha
 • Series: Acta Universitatis Carolinae – Philologica Monographia, 11
 • ISSN: 0567-8269
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2004-2005
  • |
   • Český lid Date: 2004
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2004
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2004
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 2005-2006
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2005
  • |
   • Naše řeč Date: 2005
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2005
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2005