Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Jančák, Pavel" ) OR dc_contributor:( "Jančák, Pavel" )' returned 12 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Get access

Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Teschener Dialekt des Polnischen

Český jazykový atlas

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 1992 (1993)
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 1
  • |
   • Český lid Date: 1994
  • |
   • Naše řeč Date: 1994
  • |
   • Ricerche slavistiche Date: 1994
  • |
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 1994
  • |
   • The Slavonic and East European review Date: 1994
  • |
   • Slavic review Date: 1994
  • |
   • Slovenská reč Date: 1994
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 1994
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 1993
  • |
   • Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik Date: 1994
  • |
   • Anzeiger für slavische Philologie Date: 1995
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 1995
  • |
   • Săpostavitelno ezikoznanieСъпоставително езикознание, София Date: 1996
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1998
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 1998

Český jazykový atlas

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 1997
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 2
  • |
   • Acta onomastica Date: 1997
  • |
   • Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Date: 1997
  • |
   • Poradnik Językowy Date: 1997
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 1997
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 1998-1999
  • |
   • Naše řeč Date: 1998
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 1998
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1998
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 1998
  • |
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 1999
  • |
   • Slovenská reč Date: 2000