Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Imrichová, Mária" ) OR dc_contributor:( "Imrichová, Mária" )' returned 61 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

58 more results not shown.

Get access

Slovenčina v úradnej praxi

Slovník právnických termínov pre verejnosť

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: [Dictionary of law terminology for public]
 • Publication Year: 2015
 • Publisher: Prešovská univ., Filozofická fak., Prešov
 • ISBN: 9788055514185
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovenská reč Date: 2016 [ 2017]

Vyjadrenie disjunktívnosti a eventuálnosti v normatívnom texte : na pozadí všeobecného chápania a vyjadrenia týchto vzťahov

 • [Article]
 • Author: Imrichová, Mária
 • Translated Title: Expressing disjunction and possibility in normative texts : study based on the general understanding of these relations
 • Publication Year: 2011
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject: