Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Hoffmannová, Jana" ) OR dc_contributor:( "Hoffmannová, Jana" )' returned 115 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

112 more results not shown.

Get access

Čeština v dialogu generací

Čeština v dialogu generací

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 2007
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Zeitschrift für slavische Philologie Date: 2008
  • |
   • Slovenská reč Date: 2009

Jazyk, média, politika

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Language, mass media, politics
 • Publication Year: 2003
 • Publisher: Academia, Praha
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2003-2004
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2004
  • |
   • Čeština doma a ve světě Date: 2004
  • |
   • Sociologický časopis Date: 2006
  • |
   • Bohemistyka Date: 2007