Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Hebal-Jezierska, Milena" ) OR dc_contributor:( "Hebal-Jezierska, Milena" )' returned 19 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

16 more results not shown.

Get access

Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Practical guide of Slavic text corpora
 • Publication Year: 2014
 • Publisher: Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, Warszawa
 • ISBN: 978836411044
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 2015
  • |
   • Polonica : rocznik. Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego Date: 2015

Variantnost koncovek -i/-é v nominativu plurálu substantiv zakončených na -asta, -ista, -ita ve světle novějších korpusových dokladů​

Wizerunki kolokacyjne mniejszości romskiej w języku czeskim i słowackim