Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Fakaj, Përparim" ) OR dc_contributor:( "Fakaj, Përparim" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Rreth frazeologjisë së motivuar nga bota bimore

Jani Thomai për leksikun dialektor dhe krahinor

Mbi leksikografinë dialektore të shqipes