Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Eker, Ümit" ) OR dc_contributor:( "Eker, Ümit" )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Son dönem Çağatay Türkçesiyle yazılmış bir siyer nüshasında birleşik fiiller (inceleme - çevriyazı - Türkiye Türkçesine aktarım)