Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Duszkin, Maksym" ) OR dc_contributor:( "Duszkin, Maksym" )' returned 12 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Get access

Leksem ileś : nieokreśloność liczebnikowa i zaimkowa

Dokładniej o dokładności : “zaokrągloność” dokładnych określeń ilościowych

Określenia liczbowe : nazwy zbiorów vs nazwy jednostek