Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Duraj-Nowosielska, Izabela" ) OR dc_contributor:( "Duraj-Nowosielska, Izabela" )' returned 21 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

18 more results not shown.

Get access

Problemy z interpretacją zdań podrzędnie złożonych podmiotowych (układowych)

Konteksty uwydatniające konflikty woli a walencja czasownika chcieć

Zamierzanie, zamiary i zamierzenia w języku polskim