Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Cybulski, Marek, [1948-]" ) OR dc_contributor:( "Cybulski, Marek, [1948-]" )' returned 32 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

29 more results not shown.

Get access

Uwagi o źródłach do historii polskich form adresatywnych : pożytki z prozy i wiersza

Badania językoznawcze nad Psałterzem floriańskim – przeszłość i perspektywy

Relacje między odmianami stylowymi języka doby średniopolskiej