Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Cvetko Orešnik, Varja" ) OR dc_contributor:( "Cvetko Orešnik, Varja" )' returned 13 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

10 more results not shown.

Get access

K Škrabčevim prispevkom o skrčenih oblikah svojilnih zaimkov in sestavljeni sklanjatvi pridevnikov

The aorist and the perfect of the Old Indian causatives in the light of natural morphosyntax

Skladenjska posebnost starinskega ali narečnega slovenskega namenilnika