Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Boullón Agrelo, Ana Isabel" ) OR dc_contributor:( "Boullón Agrelo, Ana Isabel" )' returned 64 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

61 more results not shown.

Get access

Na nosa lyngoage galega : a emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media

Antroponimia e lexicografía

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: [Anthroponymy and lexicography]
 • Publication Year: 2018
 • Publisher: Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela
 • Series: Ensaio & investigación,
 • ISBN: 9788492923960
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Estudos de lingüística galega Date: 2020
  • |
   • Verba : anuario galego de filoloxía Date: 2020

Novi te ex nomine : estudos filolóxicos ofrecidos ao Prof. Dr. Dieter Kremer

 • [Book]
 • volumes:
  • Publisher: Fundación “Pedro Barrié de la Maza”, A Coruña
  • Publication Year: 2004
  • Series: Biblioteca filoloxica galega,
  • Descriptors: Subject: