Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Bogoczová, Irena" ) OR dc_contributor:( "Bogoczová, Irena" )' returned 48 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

45 more results not shown.

Get access

Čeština (a jiné slovanské jazyky) na pozadí Lotkovy konfrontační typologie

Mowa Polaków na Zaolziu : w kontekście języków ogólnonarodowych i ich odmian

Nový slovanský pidžin na česko-polské hranici? : několik příkladů mluvy na českém Těšínsku