Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Bartmiński, Jerzy" ) OR dc_contributor:( "Bartmiński, Jerzy" )' returned 82 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

79 more results not shown.

Get access

Współczesny język polski

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Publication Year: 2001
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 2002

Współczesna polszczyzna : wybór opracowań

 • [Book]
 • volumes:
   • 1 : Programy dydaktyczne, bibliografia, etykieta językowa
 • Publisher: Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Publication Year: 2004
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku : współczesny język polski

 • [Book]
 • volumes:
   • Tom 2
 • Publisher: Wiedza o Kulturze, Wrocław
 • Publication Year: 1993
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject: