Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Bakšienė, Rima" ) OR dc_contributor:( "Bakšienė, Rima" )' returned 11 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

8 more results not shown.

Get access

Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidės: kokybiniai požymiai

Priebalsių pakitimai Klaipėdos krašto Aukštaitiškosiose šnektose : XXI a. padėtis

Vakarų aukštaičių kauniškių dvigarsiai : kiekybės santykiai