Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Bánik, Tomáš" ) OR dc_contributor:( "Bánik, Tomáš" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Nárečia a skúmanie jazykovej histórie

O slovesách z okruhu atmosférických javov

Nárečie a spisovný jazyk vo svetle jazykových postojov