Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Andor, József" ) OR dc_contributor:( "Andor, József" )' returned 36 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

33 more results not shown.

Get access

Gondolatok a szövegtípus és a szövegműfaj fogalmáról és egymáshoz való viszonyáról

A mondatreprezentáció lexikális aspektusának enciklopédikus eredetű tartalmáról : gondolatok Zsilka János nyelvelméletéről

A kulcsszavak koherenciateremtő szerepéről az írott média nyelvezetében