Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Alimemaj, Zamira" ) OR dc_contributor:( "Alimemaj, Zamira" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Tipare të sistemit fonetik të labërishtes

Miqtë e rremë gjuhësorë (faux amis)

Probleme të lidhura me drejtshkrimin dhe drejtshqiptimin e emrave të përveçëm anglezë në gjuhën shqipe