Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Ağca, Ferruh" ) OR dc_contributor:( "Ağca, Ferruh" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Eski Türkçede varlık ve yokluk işaretleyicilerinin (ba:r, yo:k) gramerleşme süreçleri

Grek harfli Karamalı Türkçesi metinlerinde -DXr bildirme ekinin farklı bir fonksyonu üzerine

Eski Türkçede {-A/-I/-(y)U} ünlü zarf-fiil eklerinin farklı bir işlevi üzerine