Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Žeňuchová, Katarína" ) OR dc_contributor:( "Žeňuchová, Katarína" )' returned 19 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

16 more results not shown.

Get access

Samuel Cambel v kontexte slovenskej folkloristiky

L̛udová próza zo zbierok Sama Cambla a Volodymyra Hnat̛uka : prameň etnickej, jazykovej a religióznej identifikácie Slovákov

O úlohe slovenského folklóru pri kodifikácii slovanských spisovných jazykov : na margo monografie Viktórie Ľašukovej Folklórny vektor v kodifikácii bieloruského a slovenského jazyka (Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2009. 308 s.)