Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Štěpán, Josef" ) OR dc_contributor:( "Štěpán, Josef" )' returned 41 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

38 more results not shown.

Get access

Syntaktická adverbializace typu jaktěživo neměl názor: zrušení shody se subjektem v rodě a čísle

Ke komentujícím vedlejším větám se spojovacím výrazem jak

Polovedlejší věty se spojkami jestli, pokud, aby v současné češitně