Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Šinkūnienė, Jolanta" ) OR dc_contributor:( "Šinkūnienė, Jolanta" )' returned 16 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

13 more results not shown.

Get access

Intercultural perspectives on research writing

Neepisteminis modalumas lietuvių ir anglų mokslo kalboje : kiekybiniai ir kokybiniai vartosenos ypatumai

Autoriaus pozicijos švelninimas : tarpdalykiniai ir arpkalbiniai raiškos priemoniyų ypatumai