Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Šimečková, Marta" ) OR dc_contributor:( "Šimečková, Marta" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Příspěvek k historickému vývoji protetického v- u českých oikonym

Diftongizace ý>ej u českých oikonym

K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen