Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Šimandl, Josef" ) OR dc_contributor:( "Šimandl, Josef" )' returned 68 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

65 more results not shown.

Get access

Slovník afixů užívaných v češtině

Možnosti a meze české gramatiky

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 2006
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovo a slovesnost Date: 2007
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 2007-2008

Gramatika a korpus | Grammar & corpora 2005 : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference 23.-25. 11. 2005, sídlo AV ČR v Praze