Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Čmejrková, Světla" ) OR dc_contributor:( "Čmejrková, Světla" )' returned 55 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

52 more results not shown.

Get access

Languages and language communities in the Czech Republic

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Mouton de Gruyter, BerlinBoston
 • Publication Year: 2003
 • Series: International journal of the sociology of language, 162
 • ISSN: 0165-2516
 • eISSN: 1613-3668
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch Date: 2004

Jazyk, média, politika

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Language, mass media, politics
 • Publication Year: 2003
 • Publisher: Academia, Praha
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2003-2004
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2004
  • |
   • Čeština doma a ve světě Date: 2004
  • |
   • Sociologický časopis Date: 2006
  • |
   • Bohemistyka Date: 2007

Rod v jazyce a komunikaci : specifika češtiny