Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Čabarkapa, Nataša" ) OR dc_contributor:( "Čabarkapa, Nataša" )' returned 7 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "cabarkapa, Nataša" ) OR dc_contributor:( "cabarkapa, Nataša" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Artikulacijsko-akustička obilježja atipičnog izgovora frikativa u srpskom jeziku

Govorna baza za habilitaciju i rehabilitaciju dece sa poremećajima verbalne komunikacije