Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Özezen, Muna Yüceol" ) OR dc_contributor:( "Özezen, Muna Yüceol" )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Türkiye Türkçesinde sıfat işlevli birimler : dizilim, nitelik, nicelik, birliktelik

Türkçede sayı adlarının gönderme işlevleri : sayı zamirleri

De- fiilinin grameri