Search

Your search for 'dc_creator:( "Çetintaş Yıldırım, Filiz" ) OR dc_contributor:( "Çetintaş Yıldırım, Filiz" )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "cetintas Yıldırım, filiz" ) OR dc_contributor:( "cetintas Yıldırım, filiz" )


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Henüz ve daha belirteçlerinin kimi anlam özellikleri

Türkçe'de zaman anlatan ulaçların görünüş özellikleri

'Çünkü' bağlacını içeren tümcelerde öznellik sunumu : süreli yayınlardaki görünümler