Search

Your search for 'keyword:( "Transcription" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Ishikawa Takuboku 'Rōmaji Nikki' no rōmaji hyōki石川啄木「ローマ字日記」のローマ字表記

18-seiki Nihon no Kankokugo gakushūsho ni okeru ‘tsu’ no hyōki ​: Amenomori Hōshū no “Zen'ichidojin” o chūshin to shite18世紀日本の韓国語学習書における「ツ」の表記 : 雨森芳洲の『全一道人』を中心として

Gendai Nihongo ni okeru gairaigo no ryōteki suii ni kansuru kenkyū現代日本語における外来語の量的推移に関する研究