Search

Your search for 'keyword:( "Monolingual lexicography" )' returned 78 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

75 more results not shown.

Get access

Onomaziologický aspekt pri spracovaní hesiel v pripravovanom Slovníku štúrovskej slovenčiny

"Veľké" slovesné heslá vo výkladovom slovníku : alebo ako sa koncipovali slovesá ísť a chodiť

Optimalizácia gramatickej charakteristiky substantív v Slovníku súčasného slovenského jazyka