Search

Your search for 'keyword:( "Monolingual lexicography" )' returned 17 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

14 more results not shown.

Get access

Semantički i tvorbeni aspekt imeničke staroknjiževne leksike u "Rečniku srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU"

Problematika vymezení pojmů archaismus a historismus

O arhaizmima u savremenim srpskim rečnicima