Search

Your search for 'keyword:( "Adverbial" )' returned 25 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

22 more results not shown.

Get access

Mürəkkəb cümlə daxilində səbəb, məqsəd və nəticə mənalı kateqorıyaların funksional-semantik tədqiqinə dair (İngilis və Azərbaycan dilləri materialları əsasında)