Search

Your search for 'journal:( Slovenská reč )' returned 12 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Get access

Spisovná slovenčina pred a po revolúcii 1848/49 : epizóda s tzv. staroslovenčinou

Lingvistické poznávanie a spisovný jazyk : k životnému jubileu K. Buzássyovej

Inovácie v slovanských jazykoch a problematika ich štandardizácie