Search

Your search for 'journal:( Slovenská reč )' returned 20 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

17 more results not shown.

Get access

Polyonymia chotárnych názvov Muránskej doliny

Remeselnícka terminológia štúrovského obdobia slovenskej enklávy v Nadlaku na Dolnej zemi (Rumunsko)

Zo slovenskej nárečovej frazeológie : dúchlo doňho. nieto domu bez dymu