Search

Your search for 'journal:( Južnoslovenski filologЈужнословенски филолог, Београд )' returned 25 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

22 more results not shown.

Get access

Evolutivni aspekt supstituenata kratkog jata iza sonanta r– u odnosu srpskog književnog jezika sa dijalektom Vukovih predaka

Takozvano pseudo-jat u dalmatskoj romanštini i balkanskom latinitetu (iz balkanskog latiniteta VIII)