Search

Your search for 'journal:( Slovenská reč )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Porovnávací obraz lexikálnej zásoby slovenčiny a češtiny v doterajšom lingvistickom spracovaní. I. : začiatky lexikálnej komparácie

Porovnávací obraz lexikálnej zásoby slovenčiny a češtiny v doterajšom lingvistickom spracovaní. I. : začiatky lexikálnej komparácie