Search

Your search for 'journal:( Slovenská reč )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Slovník právnických termínov pre verejnosť

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: [Dictionary of law terminology for public]
 • Publication Year: 2015
 • Publisher: Prešovská univ., Filozofická fak., Prešov
 • ISBN: 9788055514185
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovenská reč Date: 2016 [ 2017]

Slovník právnických termínov pre verejnosť

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: [Dictionary of law terminology for public]
 • Publication Year: 2015
 • Publisher: Prešovská univ., Filozofická fak., Prešov
 • ISBN: 9788055514185
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovenská reč Date: 2016 [ 2017]

Terminológia remeselníckej výroby a život Slovákov v Nadlaku

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: [Terminology of craft production and the life of Slovaks in Nadlak]
 • volumes:
   • IV. a V. časť
  • |
   • Slovenská reč Date: 2017
 • Author: Rohárik, Pavol
 • Publication Year: 2016
 • Publisher: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
 • ISBN: 9788055711591
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • IV. a V. časť
  • |
   • Slovenská reč Date: 2017